La Logopèdia és una disciplina sanitària que s’interessa per la comunicació humana sobre la base de coneixements biològics, metodològics, psicològics, lingüístics i humanístics.

La Logopèdia aborda els processos de la comunicació humana, els trastorns relacionats amb la mateixa i el coneixement dels mitjans per prevenir-los, avaluar-los i tractar-los.
El logopeda s’ocupa de l’estudi del procés comunicatiu i de la prevenció, diagnòstic, pronòstic i el tractament dels seus trastorns. Es atén infants, adolescents i adults.

En nens i adolescents s’intervé habitualment en les següents alteracions:
Retard de la parla i de llenguatge.
Respiració oral. Deglució atípica.
Col·locació lingual / hipotonia lingual.
Disfèmies (tartamudesa)
Discriminació auditiva. Alteracions fonològiques.
Dislàlies. Alteracions de la veu (afonies, disfonies).
Dificultats d’adquisició, retard i trastorns de l’procés de lectoescriptura (dislèxia, disgrafia,
disortografia).

En adults solen tractar les següents alteracions:
Alteracions de la veu: disfonies i nòduls. Intervenció post quirúrgica.
Accidents cerebrovasculars i traumatismes crani encefàlics: afàsies,
atàxies i disàrtries. Disfèmies (tartamudesa).

Horaris:

Dimecres per la tarda i pel matí (disponibilitat del professional)
Pot visitar-se per mútua, per beca de la generalitat o per privat.
Pot demanar preus, fem packs.