CENTRE MÈDIC CUBELLES és un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC), autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, pots fer la revisió mèdica obligatòria per poder obtenir el certificat mèdic necessari per a l’ obtenció o renovació del teu permís d’ operador de grua torre o operador de grua mòbil .

QUINS DOCUMENTS NECESSIT?

  • DNI, PASSAPORT o CARNET DE CONDUIR en vigor.
  • 1 fotografia tipus CARNET.
  • Si cal ULLERES o AUDÍFONS.
  • RECORDI portar informe mèdic si pateix alguna malaltia i el nom dels medicaments si els pren.

MÉS INFORMACIÓ

El maneig de les grues torres o mòbils requereix la possessió del corresponent carnet d’operador.

El carnet d’operador de grua s’ha de sol·licitar a la província on es tingui la residència habitual i és vàlid a tot el territori nacional.

VALIDESA?

  • El carnet tindrà una validesa de 5 anys

RESERVI HORA I EVITEU FER CUA