CENTRE MÈDIC CUBELLES és un Centre de Reconeixement de Conductors (CRC), autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per a la tenència d’animals potencialment perillosos, de conformitat amb allò establert a la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

QUÈ NECESSITO PER OBTENIR EL CARNET DE CONDUIR?

  • DNI en vigor
  • 1 fotografia tipus carnet
  • Per a la vostra comoditat disposem de servei de fotomató a l’entrada del nostre centre mèdic.

QUINES RACES DE GOSSOS SÓN CONSIDERADES POTENCIALMENT PERILLOSES?

  • Akita Inu, Terrier Staffordshire Americà, Bullmastiff, Doberman, Dogo Argentí, Dogo de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Pitbull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Stafforshire Bull Terrier, Tosa Inu o Japonès, o les seves cruïlles.
  • Els gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
  • Els gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

QUI NECESSITA LA LLICÈNCIA?

  • Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós pels espais públics requereix de la llicència atorgada per l’Ajuntament.
  • Aquesta llicència és necessària per passejar l’animal (amb independència del municipi on estigui censat), és personal i intransferible.

QUINA ÉS LA VALIDESA DE LA LLICÈNCIA?

  • Un cop obtinguda la llicència, s’ha de renovar cada 5 anys.

RESERVI HORA I EVITEU FER CUA